ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ

Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα

S 4

Αναπτυξιακός νόμος

Συνεχίζονται οι υποβολές αιτήσεων για τη 2η Προκήρυξη του Καθεστώτος «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 με ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων την 29η Δεκεμβρίου 2023 

Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων

S 3

Αναπτυξιακός νόμος

Συνεχίζονται οι υποβολές αιτήσεων για το 2ο κύκλο αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» του νέου Αναπτυξιακού Νόμου με ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων την 29η Δεκεμβρίου 2023 

Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

S 5

ΕΣΠΑ - Ανταγωνιστικότητα 2021 - 27

Η Πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή Αιτήσεων μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού για την Κατηγορία των Λιγότερο Ανεπτυγμένων Περιφερειών (Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος), προσαυξημένου κατά 20%.

Πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας για 1.900 ωφελούμενους ηλικίας 30 έως 55 ετών

ΕΣΠΑ FB POST 12

ΟΑΕΔ

Η δράση αφορά στην ενίσχυση νέων επιχειρήσεων που έχουν δημιουργήσει από 01/01/2022 πρώην άνεργοι, ηλικίας 30-55 ετών στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) και στις Περιφέρειες Μετάβασης (ΜΕΤ). Έμφαση θα δοθεί στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους της ψηφιακής οικονομίας.