Η Εταιρεία

Η εταιρεία Business Solution ιδρύθηκε  μετά από απόφαση συνεργασίας του Μενέλαου Ζώη, λογιστή – συμβούλου επιχειρήσεων, του  Σταύρου Βουζώνη οικονομολόγου– συμβούλου Επιχειρήσεων, και του Ζώη χρήστου σύμβουλου ανάπτυξης συστημάτων υψηλής τεχνολογίας και αποτελεί μια πρότυπη εταιρεία  τήρησης λογιστικών βιβλίων και παροχής οικονομικών και τεχνολογικών συμβουλών στην Ελλάδα.

Η προτεραιότητα της Business Solution είναι να  παρέχει υπηρεσίες τήρησης Λογιστικών βιβλίων Εκπόνησης μελετών και Διαχείρισης έργων για χρηματοδοτήσεις, ενισχύσεις, επιδοτήσεις, σε Ευρωπαϊκό – Εθνικό – Περιφερειακό επίπεδο, αλλά και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε Οικονομικά και Τεχνολογικά θέματα τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε φορείς .

Η μεγάλη πείρα μας στην τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών έχει δημιουργήσει μια ισχυρή πελατειακή βάση  και έχει αμφίδρομα αυξήσει την ανταγωνιστικότητά τόσο του γραφείου μας όσο και των πελατών μας

Η ενασχόληση με προγράμματα χρηματοδοτήσεων τα τελευταία έτη, έχει συντελέσει στην απόκτηση μεγάλης εμπειρίας και εξειδίκευσης σε θέματα εκπόνησης μελετών, διαχείρισης έργων, συμβουλευτικών υπηρεσιών και μηχανοργάνωσης επιχειρήσεων τόσο του Ιδιωτικού όσο και του Δημόσιου τομέα.

Εξαιτίας του αντικειμένου της εργασίας μας η εταιρεία μας γνωρίζει όλες τις διαδικασίες που ακολουθούν οι επιχειρήσεις και φορείς, από την οργάνωση και υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού, τις διοικητικές διαδικασίες, τις πωλήσεις έως και την υποστήριξη των πελατών. Μέσω αυτής της εμπειρίας έχει τέλεια γνώση των συνθηκών, των διαδικασιών και των ιδιαιτεροτήτων, που επικρατούν στην περιοχή της Ηπείρου αλλά και της Ελλάδος γενικότερα.