Ποσοστά Ενίσχυσης του Αναπτυξιακού Νόμου 2022

Ενημερωθείτε για τα ποσοστά ενίσχυσης του Αναπτυξιακού Νόμου ανά Νομό/Περιφερειακή Ενότητα.

Leave a Reply

Your email address will not be published.