Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 130121/08-12-2020 (Β’ 5399) υπουργικής απόφασης «Τέταρτη (4η) Προκήρυξη καθεστώτος “Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού” του αναπτυξιακού N. 4399/2016» (αρ.123259/17.11.2021, Β’ 2142)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *