Ενεργά-Leader

Νέο LEADER: Έως 300.000 ευρώ για καταλύματα, 400.000 για βιοτεχνίες (Αναμένεται)

Νέο LEADER: Έως 300.000 ευρώ για καταλύματα, 400.000 για βιοτεχνίες    7 κατηγορίες ιδιωτικών επενδύσεων του LEADER   Στο νέο LEADER προβλέπονται 7 κατηγορίες ιδιωτικών… Read More »Νέο LEADER: Έως 300.000 ευρώ για καταλύματα, 400.000 για βιοτεχνίες (Αναμένεται)

leader ΑΡΤΑ – ΠΡΕΒΕΖΑ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020»-2 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ (παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων) ΤΟΥ ΕΦΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ   ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ… Read More »leader ΑΡΤΑ – ΠΡΕΒΕΖΑ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020»-2 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών της Νότιας Κέρκυρας μέσω ΤΑΠΤοΚ ΕΤΘΑ (Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Αλιείας

Πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα που στοχεύουν στη βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, με προτάσεις/δράσεις οι οποίες συμβάλλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην ανάπτυξη της… Read More »Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών της Νότιας Κέρκυρας μέσω ΤΑΠΤοΚ ΕΤΘΑ (Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Αλιείας

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Ιδιωτικών Έργων στο ΕΠ Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 στη Χαλκιδική

3 Νοεμβρίου 2021 in CLLD/ΑΛΙΕΙΑ #Νέο Ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» (ΑΝΕΤΧΑ ΑΕ) δημοσιεύει Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων… Read More »Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Ιδιωτικών Έργων στο ΕΠ Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 στη Χαλκιδική