Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.: Αναγκαίες οι παρεμβάσεις για την αντικατάσταση των παλαιών ταμειακών μηχανών και τον εξορθολογισμό των προστίμων.

Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.)

17 Νοεμβρίου 2021

Αναγκαίες οι παρεμβάσεις για την αντικατάσταση των παλαιών ταμειακών μηχανών και τον εξορθολογισμό των προστίμων

Την αντικατάσταση των παλαιών ταμειακών μηχανών σε συνδυασμό με τον εξορθολογισμό των προστίμων που αφορούν στην εκπρόθεσμη δήλωση ή τροποποιητική αρχικής δήλωσης , ζητά με επιστολή της προς την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ).

Στην επιστολή της η ΓΣΕΒΕΕ προς τον Υπουργό Οικονομικών Χρ.Σταϊκούρα ,το Υφυπουργό κ. Α. Βεσυρόπουλο και τον Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γ.Πιτσιλή επισημαίνει την ανάγκη παρεμβάσεων και συγκεκριμένα:

Σε ότι αφορά το θέμα της αντικατάστασης των παλαιών ταμειακών μηχανών η ΓΣΕΒΕΕ επανέρχεται στο αίτημα το οποίο είχε υποβάλει και στο παρελθόν τονίζοντας πως προκειμένου αυτή η διαδικασία να ολοκληρωθεί ομαλά και εμπρόθεσμα είναι αναγκαίος ο εξορθολογισμός των εξοντωτικών προστίμων που προβλέπονται λόγω απώλειας ΦΗΜ όπως έχει καθοριστεί με τον Ν. 4714/2020.

Μάλιστα, όπως σημειώνει στη επιστολή της η ΓΣΕΒΕΕ:

Αναφορικά με τον εξορθολογισμό των προστίμων στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης δήλωσης ή τροποποιητικής αρχικής δήλωσης τελών (πχ περιβαλλοντικού) προς την φορολογική διοίκηση σημειώνει ότι είναι κοινός τόπος στην επιχειρηματική κοινότητα ότι πολλά από τα πρόστιμα που επιβάλλονται για διοικητικές παραβάσεις είναι δυσανάλογα της παράβασης. Αποτελεί μάλιστα έναν από τους κύριους λόγους που τροφοδοτούν τόσο την ανασφάλεια δικαίου όσο και τη μη συμμόρφωση.

“Σε αυτό το πλαίσιο είναι αδιανόητο να επιβάλλονται πρόστιμα για ήσσονος σημασίας διοικητικές παραβάσεις οι οποίες μάλιστα δεν συνοδεύονται από οποιασδήποτε μορφής προσπάθειας απόκρυψης εισοδήματος ή άλλων στοιχείων, αλλά αποτελούν παραλήψεις ορθής και εμπρόθεσμης ολοκλήρωσης διοικητικών διαδικασιών. Για παράδειγμα επιχείρηση που υπέβαλε αυτοβούλως εκπρόθεσμα προς τη φορολογική διοίκηση δήλωση περιβαλλοντικού τέλους ύψους περίπου 10 ευρώ τιμωρήθηκε με πρόστιμο 500 ευρώ (!!!), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 54 του Ν 4174/2013. Αντίστοιχα παραδείγματα είτε εκπρόθεσμων αρχικών είτε τροποποιητικών αρχικών δηλώσεων που το πρόστιμο είναι πολλαπλάσια δυσανάλογο της παράβασης είναι δυστυχώς πολλά. Σε αυτό το πλαίσιο παρακαλούμε να επανεξετάσετε το ύψος των προστίμων που καταλογίζονται για διοικητικές διαδικαστικές παραβάσεις, ώστε να ανταποκρίνονται στη σοβαρότητα της παράβασης και παράλληλα να ενισχύουν τη «κουλτούρα συμμόρφωσης” , υπογραμμίζει η ΓΣΕΒΕΕ.

Τέλος σχετικά με τον εξορθολογισμό των προστίμων για εκπρόθεσμη τροποποιητική εμπρόθεσμης αρχικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ζητά “την επανεξέταση του ύψους των προστίμων για τις υποβολές εκπρόθεσμων τροποποιητικών εμπρόθεσμων αρχικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, ώστε όπως αναφέρει και για αυτές τις περιπτώσεις το ύψος των προστίμων που καταλογίζονται να ανταποκρίνονται στη σοβαρότητα της παράβασης”.

Ως ΓΣΕΒΕΕ καλούμε το αρμόδιο υπουργείο να προχωρήσει στις αναγκαίες ενέργειες για την επίλυση των προβλημάτων και είμαστε έτοιμοι να συνεισφέρουμε με στην κατεύθυνση αυτή εφόσον μας ζητηθεί, για την επίλυση τους καθώς θεωρούνται κρίσιμα την επιχειρηματική κοινότητα.

Πηγή:https://www.gsevee.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *