Έξυπνη Μεταποίηση παράταση μέχρι 01/03/2023

1η Μαρτίου 2023 ορίζεται ως νέα ημερομηνία λήξης υποβολής των επενδυτικών σχεδίων «Έξυπνη Μεταποίηση», συνολικού προϋπολογισμού €73, 2 εκατ.

Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να στοχεύουν στη βελτίωση της ανθεκτικότητας της επιχείρησης μέσω της αναβάθμισης των συστημάτων ψηφιακής διαχείρισης και ελέγχου της παραγωγής, στην προμήθεια προηγμένου και ψηφιακά ελεγχόμενου βιομηχανικού εξοπλισμού, στην ψηφιοποίηση των συστημάτων διασύνδεσης σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού και στην παραγωγή συστημάτων και τεχνολογίας που υποστηρίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Πρόκειται για πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται ειδικά σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με στόχο την επιδότηση επενδυτικών σχεδίων του ελληνικού βιομηχανικού οικοσυστήματος για την ενίσχυση της τεχνολογικής υποδομής και την αναβάθμιση του κατασκευαστικού εξοπλισμού με χρήση έξυπνων τεχνολογιών αιχμής, με χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Τι ενισχύεται

Στο πλαίσιο του προγράμματος χρηματοδοτούνται επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό από €250 χιλ. έως €6 εκατ., τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν δαπάνες για:

  • μηχανολογικό εξοπλισμό
  • κτιριακές εγκαταστάσεις
  • ειδικές εγκαταστάσεις κτιριακών για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών όπως π.χ. οι υποδομές δικτύου υψηλής ταχύτητας 5G,
  • εξοπλισμό εργαστηρίων και ποιοτικού ελέγχου,
  • ΤΠΕ & εξοπλισμό λογισμικού
  • άδειες λογισμικού, υπηρεσίες ασφάλειας IT
  • υπηρεσίες σχεδιασμού προϊόντων
  • εκπαίδευση προσωπικού και εργατικού δυναμικού στις νέες τεχνολογίες του Industry 4.0.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *