Ενεργό Πρόγραμμα Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ – Η τελευταία ανακοίνωση για το διαθέσιμο προϋπολογισμό στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

Untitled design 6

Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση του υπουργείου στις 14/7/2023 στην Κατηγορία των Λιγότερο Ανεπτυγμένων Περιφερειών (Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια  Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος), έχουν υποβληθεί χίλιες εκατό (1.100) Αιτήσεις Χρηματοδότησης με Δημόσια Δαπάνη 272.830.742€, ενώ η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης για την κατηγορία αυτή είναι 234.000.000€.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του προγράμματος;

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι όλες οι επιχειρήσεις που διαθέτουν τουλάχιστον 2 εργαζόμενους.

Ποιο είναι το ποσοστό επιδότησης;

Το ποσοστό της επιδότησης μπορεί να φτάσει ως και το 50%.

Το πρόγραμμα “Πράσινη Παραγωγική Επένδυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ)” επιδοτεί τα ακόλουθα:

  1. Κτήρια και εγκαταστάσεις: Η επιδότηση καλύπτει μέρος των δαπανών για την κατασκευή ή ανακαίνιση κτηρίων και υποδομών που σχετίζονται με περιβαλλοντικά φιλικές επενδύσεις.

  2. Μηχανήματα και εξοπλισμός: Η επιδότηση παρέχεται για την απόκτηση και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού που προωθούν την πράσινη και βιώσιμη παραγωγή.

  3. Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων: Η επιδότηση καλύπτει μέρος των μισθολογικών δαπανών για νέους εργαζόμενους που προσλαμβάνονται για την υλοποίηση περιβαλλοντικών έργων.

  4. Μεταφορικά μέσα – ηλεκτρικά οχήματα: Η επιδότηση προσφέρεται για την απόκτηση ή μίσθωση περιβαλλοντικά φιλικών μεταφορικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρικών οχημάτων.

  5. Πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών: Η επιδότηση καλύπτει τα έξοδα που σχετίζονται με την πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών που συμμορφώνονται με περιβαλλοντικά πρότυπα.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να υποβάλετε αίτηση στο πρόγραμμα, συνιστούμε να επικοινωνήσετε άμεσα με ένα σύμβουλο ανάπτυξης από το γραφείο μας.

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας

Καλέντζης Αλέξανδρος

σταθερό : 26510 – 20401

κινητό    : 6981891373

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *