Νέο LEADER: Έως 300.000 ευρώ για καταλύματα, 400.000 για βιοτεχνίες (Αναμένεται)

Νέο LEADER: Έως 300.000 ευρώ για καταλύματα, 400.000 για βιοτεχνίες

 7 κατηγορίες ιδιωτικών επενδύσεων του LEADER

 

Στο νέο LEADER προβλέπονται 7 κατηγορίες ιδιωτικών επενδύσεων:

  1. Ίδρυση – εκσυγχρονισμός, συμπεριλαμβανομένης και της εμπορίας, μεταποιητικών μονάδων γεωργικών τοπικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν. Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται έως 65% και έως 80% για τις εξής επενδύσεις
  • Αυτές που αφορούν στην εξυπηρέτηση των στόχων για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, της βιώσιμης και αποτελεσματικής διαχείρισης των φυσικών πόρων, της ανάσχεσης και αντιστροφής της απώλειας βιοποικιλότητας και της καλής διαβίωσης των ζώων.
  • Από νέους γεωργούς, έως 40 ετών.
  • Στα μικρά νησιά του Αιγαίου.
  1. Ίδρυση – εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων εστίασης, διαμονής τουριστών, εναλλακτικών μορφών τουρισμού και λοιπές υπηρεσίες του τουριστικού κλάδου. Η ίδρυση καταλυμάτων επιδοτείται μόνο στις ορεινές περιοχές και σε νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.500 κατοίκων. Προτεραιότητα έχουν οι επενδύσεις από ανέργους, γυναίκες και κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις καθώς και σε ορεινές περιοχές.
  2. Ίδρυση – εκσυγχρονισμός, συμπεριλαμβανομένης και της εμπορίας, μεταποιητικών μονάδων γεωργικών τοπικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν
  3. Ίδρυση – εκσυγχρονισμός, συμπεριλαμβανομένης και της εμπορίας, μεταποιητικών μονάδων δασικών προϊόντων.
  4. Ίδρυση – εκσυγχρονισμός, συμπεριλαμβανομένης και της εμπορίας, μονάδων παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, βιοτεχνιών και χειροτεχνίας.
  5. Ίδρυση – εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών όπως παιδικοί σταθμοί και γηροκομεία. Οι επιχειρήσεις που θα επιδοτηθούν σε κάθε περιοχή θα προκύψουν μέσα από την SWOT ανάλυση. Προτεραιότητα έχουν οι επενδύσεις από ανέργους, γυναίκες και κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις καθώς και σε ορεινές περιοχές.
  6. Επενδύσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση επιχειρήσεων και την εξοικονόμηση νερού καθώς και αυτές που αφορούν στη βιο-οικονομία και την κυκλική οικονομία. Το ύψος της επιδότησης ανέρχεται έως 65%.Απαραίτητη προϋπόθεση η επίτευξη εξοικονόμηση ενέργειας και νερού όπως αυτή θα εξειδικευτεί στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο. Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες που συνδέονται με άλλου είδους εκσυγχρονισμό / αναβάθμιση επιχειρήσεων.

Σε όλες τις κατηγορίες, όπου δεν αναφέρεται, το ύψος της επιδότησης ανέρχεται έως το 50% σε περίπτωση χρήσης του Κανονισμού 1407/2013 ή προσδιορίζεται ανάλογα με την περιφέρεια με βάση τον περιφερειακό χάρτη ενισχύσεων 2022-27.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :

Στις 300.000 ευρώ καθορίζεται ο μέγιστος προϋπολογισμός για τις ιδιωτικές επενδύσεις του νέου προγράμματος LEADER 2023-27, στις οποίες περιλαμβάνεται και η ίδρυση-εκσυγχρονισμός τουριστικών καταλυμάτων. Μόνη εξαίρεση οι επενδύσεις σε μεταποιητικές μονάδες (βιοτεχνίες) τροφίμων (μεταποίηση γεωργικών τοπικών προϊόντων για παραγωγή γεωργικού προϊόντος) για τις οποίες ο μέγιστος προϋπολογισμός καθορίζεται στις 400.000 ευρώ.

Στις 400.000 ευρώ ορίζεται ο μέγιστος προϋπολογισμός και για τα έργα δημοσίου συμφέροντος, ενώ για τις άυλες πράξεις ο πήχης τοποθετείται στις 20.000 ευρώ και αυξάνεται στις 40.000 ευρώ όταν πρόκειται για συνεργασία μεταξύ ιδιωτικών επιχειρήσεων ή μεταξύ δημόσιων και ιδιωτών φορέων.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα πρέπει να υποβάλλουν δύο φακέλους για να επιλεγούν ως Ομάδες Τοπικής Δράσης. Στον πρώτο φάκελο θα περιλαμβάνονται η περιγραφή του φορέα και η τεκμηρίωση της αναγκαιότητας περιοχής παρέμβασης, η ανάλυση συγκριτικών πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της περιοχής παρέμβασης (SWOT ανάλυση), η ανάλυση και ιεράρχηση αναγκών.

Στον δεύτερο φάκελο θα αναφέρονται οι στόχοι και η στρατηγική του τοπικού προγράμματος, οι υπο-παρεμβάσεις τοπικού προγράμματος και το χρηματοδοτικό πλάνο.

Ορεινοί δήμοι χαρακτηρίζονται :

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ – ΑΡΑΧΟΒΑΣ – ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ – ΣΕΛΙΝΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

 

Νόμος 4555/2018 – ΦΕΚ Τεύχος Α’ 133/19.07.2018  – Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»

με πληροφορίες απο https://www.powergame.gr

business solution

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΗΣ 25 -ΙΩΑΝΝΙΝΑ

2651077587 – 2651020401

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *