Αγροδιατροφή – Πρωτογενείς παραγωγή – Αλιεία

Αγροδιατροφή – Πρωτογενείς παραγωγή – Αλιεία απο 03/10/2022 – 31/12/2022

Προβλέπεται ενίσχυση μέχρι 75%, με βάση τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή εγκατάστασης. Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση… Read More »Αγροδιατροφή – Πρωτογενείς παραγωγή – Αλιεία απο 03/10/2022 – 31/12/2022