ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Έξυπνη Μεταποίηση παράταση μέχρι 01/03/2023

1η Μαρτίου 2023 ορίζεται ως νέα ημερομηνία λήξης υποβολής των επενδυτικών σχεδίων «Έξυπνη Μεταποίηση», συνολικού προϋπολογισμού €73, 2 εκατ. Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να… Read More »Έξυπνη Μεταποίηση παράταση μέχρι 01/03/2023

ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ : 70% επιδότηση για μηχανολογικό και άλλο εξοπλισμό

Δημοσιεύθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η Υπουργική Απόφαση με θέμα «Έγκριση Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων προς δικαιούχους για το πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ» και του Οδηγού εφαρμογής,… Read More »ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ : 70% επιδότηση για μηχανολογικό και άλλο εξοπλισμό