Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Προδημοσίευση Δέσμης Δράσεων Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ (αναμενόμενο)

Η δράση καλύπτει στοχευμένες ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) ανάλογα με την υφιστάμενη ψηφιακή και τεχνολογική ωριμότητά τους και διακρίνεται σε 3 επιμέρους δράσεις. Δράση… Read More »Προδημοσίευση Δέσμης Δράσεων Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ (αναμενόμενο)