14800 επιδοτηση

14.800€ επιδότηση σε ανέργους ηλικίας 30 έως 45 ετών για νέα επιχείρηση

«Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.220 νέωνελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 30 έως 45 ετών, στις Λιγότερο ΑναπτυγμένεςΠεριφέρειες (ΛΑΠ) και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με έμφαση στην… Read More »14.800€ επιδότηση σε ανέργους ηλικίας 30 έως 45 ετών για νέα επιχείρηση